آیا جلال از مسائل مالی سر بلند بیرون آمد؟

دانشجوی آل احمد، سر کلاس اجازه گرفت تا نکته ای بگوید. جلال اجازه داد. دانشجو گفت: شنیده ام که از طرف دولت انگلستان 250 هزار تومان به شما داده شده است که به جزیره خارک بروید و آن منطقه را برای صدور نفت، مناسب اعلام کنید. ظاهراً شما پس از دیدار و بررسی، اعلام کرده اید که چنانچه چنین کاری بشود، نسل آهوانی که در آنجا هستند از بین خواهد رفت و در هر صورت به صادرات کشور لطمه وارد می شود. می گویند شما مبلغ مزبور را نگرفته اید و آنچه به نظرتان صحیح می رسیده است را بدون واهمه اعلام کرده اید آیا صحت دارد؟
                         

آل احمد در جواب گفت: من تا 250 هزار تومان را امتحان دادم، اما معلوم نبود اگر یک میلیون تومان می دادند که می توانستم ویلایی در کنار دریای مدیترانه خریداری کنم، می توانستم از آن صرف نظر کنم!



از صفحه گوگل پلاس خودم به نقل از: قلمرو اندیشه آل احمد، دکتر قاسم صافی، انتشارات دانشگاه تهران، صفحات 66 و 67.

/ 1 نظر / 75 بازدید
سکادا

سلام. انصافا باید گفت که جلال ال احمد یک فرد بسیار مظلوم بود و در تمام دوران زنگی نیز سختی بسیار دید تا عاقبت به حقیقت رسید...